ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΙΝΟ ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ – ΜΟΝΗ ΚΑΡΥΑΣ

PARNON TRAIL

ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΙΝΟ ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ – ΜΟΝΗ ΚΑΡΥΑΣ

Ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός του μονοπατιού που οδηγεί από το χωριό Ορεινό
Κορακοβούνι στην Μονή Καρυάς.

Ευχαριστούμε τον σύλογγο Ορεινού Κορακοβουνίου για την εθελοντική
συμμετοχή στον καθαρισμό και τον Σύλλογο Σπηλαιολόγων Ορειβατών
Κυνουρίας (Σ.Ο.Κ.) για την τεχνική επίβλεψη και την χαρτογράφηση του
μονοπατιού.

Συντονισμός

Α ΧΩΡΑ ΝΑΜΟΥ Κοιν.Σ.Επ.