Το όνειρο παίρνει “σάρκα και οστά”!

 

Το όνειρο τόσο πολλών ανθρώπων αρχίζει να παίρνει “σάρκα και οστά”!

Τα πρώτα ταμπελάκια του PARNON TRAIL τοποθετήθηκαν από τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. 5ΕΝΤΕ στα Άνω Δολιανά!!!

Κοιν. Σ. Επ. 5ΕΝΤΕ

www.5ente.com